Dozvole i PravilaDNEVNA DOZVOLA: 500din
KAMPOVANJE: 200 dinara/24 časa

Na Jezeru se peca isključivo na tri štapa uz ograničeni ulov. Dozvoljeno je da se ulovi po jedan primerak plemenite ribe uz obavezan prikaz ribočuvaru. Šaran je ograničen do 35cm dužine i 6kg težine, amur od 5 do 15kg, štuka do 6kg, smuđ neograničene težine, jedan som neograničene težine.

PRAVILA REKREATIVNOG RIBOLOVA NA ČONOPLJANSKOM JEZERU
1.Dozvoljen rekreativni ribolov sa tri štapa na dve udice
2.Dozvoljen dnevni ulov tri različite vrste plemenite ribe i 5kg bele ribe
3.Dnevna dozvola važi od 6 do 18 časova, a noćna od 18 do 6 časova ujutru
4.Zabranjeno iznošenje šarana preko 5kg i štuke preko 6kg
5.Zabranjeno pecanje sa brane i 50m od brane
6.Zabranjen prolaz dalje od rampe za sva motorna vozila
7.Dozvoljeno kampovanje uz određenu novčanu nadoknadu
8.Prilikom pecanja sa obale zabranjen ulazak u vodu dalje od kolena
9.Zabranjeno loženje vatre ispod drveća i na travnatim površinama
10.Obavezan prikaz ulova dežurnom ribočuvaru
11.Obavezna prijava ribočuvaru svakog upecanog šarana
12.Dozvoljena prihrana mesta u dogovoru sa ribočuvarom
13.Mesta sa obale nisu numerisana
14.Ulazak automobilom je dozvoljen samo ribolovcima sa kamp opremom koji su obavezni posle istovara da izađu na parking
15.Izletnicima je zabranjeno da automobilom ulaze iza rampe
16.Svaka povreda pravila rekreativnog ribolova na Jezeru se adekvatno sankcioniše po pravilnicima disciplinske komisije Udruženja
17.Od ulaska na Jezero važi posebno pravilo da niko nikome ne sme da smeta
18.Ribočuvari su obavezni da svakom posetiocu izađu u susret i da im budu na usluzi 0-24 časa
19.Kupanje na jezeru se obavlja uz sopstvenu odgovornost samih kupača i to 50m od brane gde se, inače, ne peca
20.Svaki ribolovac je dužan da posle pecanja pokupi smeće sa svoga mesta i da ga odloži u vreću
21.Prilikom pecanja zabranjena je galama i dovikivanje